Wednesday, 25 November 2009

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 800 ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ Η ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Από την επίσκεψη του Βρετανού Υπουργού για την Ευρώπη Κρίς Μπράιαντ προκύπτουν ορισμένα ενδιαφέροντα στοιχεία:
1. Η Βρετανία ενδιαφέρεται για την επίλυση του Κυπριακού στη βάση των όσων έχουν συμφωνήσει οι δύο πλευρές.
2. Η Βρετανία θεωρεί ότι πάση θυσία η Τουρκία θα πρέπει να προχω-ρήσει απρόσκοπτα στην ενταξιακή της πορεία και αυτός είναι ο πρώ-τος στρατηγικός της στόχος για την περιοχή.
3. Η Βρετανία πιστεύει ότι η ένταξη της Τουρκίας «δεν μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε κόστος» -όπως δήλωσε στη δημοσιογραφική του διά-σκεψη ο Βρετανός Υπουργός. Πρέπει είπε να εφαρμόσει το πρωτό-κολλο της Άγκυρας.
Ουσιαστικά αυτό που είπε ο Βρετανός υπουργός είναι ότι ναι μεν το Λονδί-νο πιστεύει ότι η Τουρκία θα πρέπει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που ανέλαβε έναντι της ΕΕ, όπως για παράδειγμα την εφαρμογή του πρωτοκόλ-λου της Άγκυρας, αλλά αν δεν το κάνει, δεν πρέπει να παρεμποδιστεί η ε-νταξιακή πορεία της Τουρκίας. Και εμμέσως πλην σαφώς επικρίνει τη Λευ-κωσία για την παρεμπόδιση του ανοίγματος ορισμένων νέων κεφαλαίων στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις και ιδιαίτερα εκείνο του περιβάλλοντος. Με άλλα λόγια, η στρατηγική του Λονδίνου που θέλει την Τουρκία να προχωρεί σε ένταξη πάση θυσία, υπερέχει της ανάγκης συμμόρφωσης της Τουρκίας στις υποχρεώσεις της. Και αυτό είναι το κοινό γνώρισμα όλων των μεγάλων χωρών των οποίων η γνώμη έχει βαρύτητα εντός και εκτός της ΕΕ. Και κα-λό είναι να το έχουν υπόψη τους όσοι θέλουν και προπαγανδίζουν υπέρ μι-ας «σκληρής γραμμής».
Ο Βρετανός υπουργός διαβεβαίωσε ότι το Λονδίνο ενθαρρύνει συνεχώς την Τουρκία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της αυτές και να διαδραματίσει θετικό ρόλο στο Κυπριακό. Αλλά είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι όπως όλοι σχεδόν οι ξένοι, και το Λονδίνο βλέπου ως ευτυχή συγκυρία τη διαχεί-ριση του Κυπριακού από τους Χριστόφια-Ταλάτ-Παπανδρεόυ-Ερτογάν. Σε παρατήρηση όμως ότι από το 1974 η Τουρκία περιφρονεί τέτοιες ενθαρρύν-σεις και ότι αγνοεί και τον ΟΗΕ και την ΕΕ και χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Βρετανία και συνεπώς τι είναι αυτό που τον κάνει να πιστεύει ότι αυτή τη φορά η Τουρκία θα δώσει σημασία, δεν ήξερε τι να απαντήσει.
Ωστόσο, από την επίσκεψη του στην Κύπρο έμεινε μια θετική στάση της Βρετανίας, τουλάχιστον ως πρόθεση, σε σχέση με την εγκατάλειψη του μι-σού εδάφους που δυνάμει των συμφωνιών του 60 η Βρετανία κατακρατά για τις βάσεις της στην Κύπρο. Ως θετική καταγράφεται επίσης η για πρώτη φο-ρά ετοιμότητα της να συζητήσει θέμα εγκατάλειψης των συνθηκών εγγυήσε-ων στο πλαίσιο λύσης του Κυπριακού. Η Ελλάδα επικρίνει έως τώρα τη συνθήκη εγγυήσεων, αλλά ουδέποτε ζήτησε την κατάργηση τους. Και η συ-γκυρία προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όπως ενδιαφέρον προκαλεί μια δή-λωση του Τούρκου υπουργού εξωτερικών Αχμέτ Νταβούτογλου ότι η Τουρ-κία αναμένει «σημαντικές εξελίξεις» στο Κυπριακό, αποφεύγοντας ωστόσο να πει περισσότερα. Και αυτά θα πρέπει να τα εκτιμήσει κανείς σε συνάρ-τηση με ορισμένα άλλα φαινόμενα, όπως για παράδειγμα η αρθρογραφία υπέρ της αποχώρησης των τουρκικών στρατευμάτων από την Κύπρο που παρουσιάστηκε πρόσφατα στα τουρκικά ΜΜΕ, χωρίς να προκληθεί η γνω-στή υστερία περί προδοσίας και ξεπουλήματος.
Είναι προφανές ότι μπήκαμε σε μια κρίσιμη φάση. Ο Βρετανός υπουργός μιλά για τα τελευταία 800 μέτρα ενός μαραθωνίου. Και κατά συνέπεια αυτό που χρειάζεται είναι συντήρηση δυνάμεων, σύνεση και διορατικότητα έως το τέρμα. Τουλάχιστον για όσους θέλουν λύση.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
25.11.2009

No comments:

Post a comment